LISA Training

Системата, осигуряваща вашата безопасност

Провеждане на интерактивни инструктажи по БЗР и обучения, без необходимост от ангажиране на експерти. Стриктен контрол на посетителския достъп, управление на покани към посетители, валидация на лични документи, издаване на карти за достъп, печат на протоколи и документи по БЗР.

Автоматизиране и управление на инструктажи по БЗР и обучения

Провеждане на напълно автоматизирани инструктажи по БЗР чрез интерактивни устройства и интелигентни процеси. Автоматично генериране на инструктажна книга с всички необходими атрибути.

Управление на посетители, служители, данни и процеси

Стриктен контрол на параметрите на посетителите, както и предоставяне на широк набор на регистри и справки

Управление на индивидуални или групови покани към посетители

Контролиране и стриктно управление на покани към външни индивидуални посетители и фирми. Възможност за обработване на данните със широк набор от автоматизирани инструменти.

Основни функционалности на системата

Интерактивно провеждане на БЗР инструктажи и обучения

Сфери на приложимост

LISA Training е приложима във всички индустриални сфери и такива, в областта на услугите, изискващи контрол на достъпа на посетители, покани, обучения и инструктажи по безопасност.

Тежка промишленост

Заводи и предприятия в областта на тежката промишленост

Лека промишленост

Заводи и предприятия в областта на леката промишленост

Хранителна индустрия

Предприятия със стриктен контрол на достъп в хранителната индустрия

Бизнес сгради и учреждения

Бизнес сгради и центрове работещи посетители

Банки и финансови институции

Институции във финансовия сектор с контрол над посетителите и служителите

Държавни учреждения

Учреждения, контролиращи достъпа на посетители и инструктажи, както и покани

Болници и здравни заведения

Организации, за които е важно стриктното контролиране и спазване на правилата за посетителите

Културни учреждения

Музеи и културни сгради, за които безопасността и обучението на посетителите е важен фактор

Образование и наука

Институции, които контролират достъпа и инструктажа на всеки външен посетител

LISA се използва от:

LISA се използва от:

Основни функционалности на системата

Автоматизирано провеждане на индивидуални и групови инструктажи

Интерактивно провеждане на изпити под формата на тест

Многоезичен потребителски интерфейс

Генериране на инструктажни книги и справки за активността

Динамична конфигурация на автоматизираните процеси

Софтуерни приложения за таблети, КИОСКи и настолни компютри

Покани и известия

Създаване и управление на индивидуални и групови покани

Електронни известия към посетителите и операторите в системата

Автоматизирана валидация на лични документи

Стриктен контрол на зоните за достъп на посетители и служители

Печат и програмиране на карти за достъп

Включване на посетители и служители в черни списъци

Технически функционалности

Интеграция с Активна директория

Интеграция с корпоративните системи за сигурност

Защита на данните и спазване на нормативните изисквания

Интеграция с четци на карти и дигитален подпис

Поддръжка на акаунти за управление с дефиниране на права

Експорт на данни във файлови формати Excel, Word и PDF

Често задавани въпроси

Системата има разширена възможност за интеграция със системи за контрол на достъп, системи за сигурност, както и с Актива директория. Интеграцията осигурява  прилагането на цялостна завършена методология за разпределяне и обработка на информацията.

LISA позволява персонализиране и прилагане на клиентска информация, лога и разпечатване на формуляри с индивидуалната информация на клиента. 

LISA отговаря на високите актуални изисквания за сигурност на информацията, както и на криптиране на цялостната връзка между отделните компоненти на системата. Новаторските подходи за пренос и съхранение на данните позволяват на системата да отговори на изискванията на GDPR.

Системата има различни модели за събираната чувствителна информация и се настройва според нуждите на конкретния клиент.

Лицензната политика на системата позволява осигуряването на персонална цена за всеки клиент, базирана на неговите нужди.

Защо избраха нас

LISA - Системата, която осигурява сигурност

Стриктен контрол на посетителския достъп, управление на покани към посетители, очаквани посетители, инструктажи по БЗР, обучения, валидация на документи, карти за достъп, протоколи и документи по БЗР, управление на сигурността и др. LISA предоставя широк набор от функционалности и възможности, осигуряващи възможност за въвеждане на информация и управлението на процеси с минимална намеса от човешки труд.

Свържете се с нас

За допълнителни въпроси

    Контакти

    office@lisasecurity.com